-->

. . -3 ( 28.12.89 241)No. -3


28.12.89 No. 241

+------------+
_________________________________
(, ) +------------+_____________ _______________
() (...)

"___"_____________ 20___ .
+--------------------------------+

-

+-----------+----------+---------

+--------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

, +--------------+-------------- +-------------+--------------- -
, , ,
,-- --
- - 20___ . - -+--------------
- - -

- -
( -
-
(-
- )
-

-

+--------+-------+------+-------+------+---------+------------+------+------+-------+-------+------+-------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
+--------+-------+------+-------+------+---------+------------+------+------+-------+-------+------+-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+


, ------------ "__" _________ 20___ . No. ____


________________________________________________________
____________________________________________________
( )

:
1. "___"____________ 20___ .
2. __________ _________ _________________ .
3. _________________________________________
4. ______________________________________
+-----+
5. __________________
+-----+
+-------------------------------------------------------------------+
- -
+---------------- () (,
) (,
)
+-----------+----+-------------+------------------+-----------------
14 15 16 17 18
+-----------+----+-------------+------------------+-----------------


+-------------------------------------------------------------------+

: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
. _________________________
_____________________________________________________________________

_______________ _____________ _________________
() () (...)

: _______________ _____________ _________________
() () (...)

_______________ _____________ _________________
() () (...)

_______________ _____________ _________________
() () (...)
---------------------------------------------------------------------

--------------------------+------------------------------------------

+------------
-
-


-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
1 2 3 4 5 6 7 8
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
-------------+------+-----+------------+----+-------+----------+-----
---------------------------------------------------------------------

_________________________________________________

___________ .

"___"___________ 20___ . ______________________[ ]
:
. - . -8 ..
. - ( ) . -11 ..
- 6 ..
. , ..
. - - ( ..
. . 253 ..
- 6 ..
. ..
. - ..
. . 7- ..
. . 3- ..
. ..
. - , ..
. ()


__________________________________________
( )

________________________________________
( )


,
_________________________
(___________________________________________________________),
( )

_______________________________ _______________________________
( ) ( )[ ]
__________________________
__________________________
"__" _____________ 20___ .


________________________________
( )

. _________ "__"___________20___ .

(, ) ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________

[ ]

. . -4 ( 14.12.72 816)


No. -4
___________________________ ---------------------------------------
(, ) 14.12.72 . No. 816

+------------+
0302004 9
+------------+

No. ________
_______________________
( )

"___"__________ 20___ . "__"___________ 20___ .

+------------------------------------------------------------------------------------------------+
-


[ ]RADAS.RU
:
^
Rambler's Top100