-->

.
__________________________________________ 160/ 28.07.92 .
:
N. ____________________ "___"________ 20__ .
/, _________________________________
/ ______________________

__________________________________________
__________________________________p p
p ppp
20__

----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------+---------------+------------------
1. p
p,
,
,
p
p p
) 31.01.9_ .
) 28.02.9_ .
) 31.03.9_ .
) 30.04.9_ .
) 31.05.9_ .
) 30.06.9_ .
) 31.07.9_ .
) 31.08.9_ .
) 30.09.9_ .
) 31.10.9_ .
) 30.11.9_ .
) 31.12.9_ .
________________________________________________________________
2. p
p
) 31.01.9_ .
) 28.02.9_ .
) 31.03.9_ .
) 30.04.9_ .
) 31.05.9_ .
) 30.06.9_ .
) 31.07.9_ .
) 31.08.9_ .
) 30.09.9_ .
) 31.10.9_ .
) 30.11.9_ .
) 31.12.9_ .
________________________________________________________________
3. p
(.1 * .2)
__________________________________________________________________
4. p
-
p p () 3
__________________________________________________________________
5. p
-
p p
(.3 * .4 / 100)
__________________________________________________________________
6. p-
-
p p pp

__________________________________________________________________
7. p
p
__________________________________________________________________
8.
___________________________________________________________________________________ /______________/
() (, ..)

_________________ /______________/
() (, ..)


-: ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________
______________________________________________________________________

"___"___________ 20__ . - _______________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

"___"__________ 20__ . _______________[ ]
:
, ..
, ..
- 1 - . (. ..
..
. 654 (. 23.12.1939) ..
-4 ..
. , ..
2- () (. 20 1993 . 45 " ..
( 8-, ..
- ..
. , , ..
, . ..
. "" ..
, ( (), . 22 1992 .)

22 1992 .()


,
_______________ 1992 .
_________________________________________________
( , )
------------------------------------------------------------------------
N - - -- - -


[ ]

. . -51


______________________________ No. -51
(, )
___________ No. ___________

+----------------+

+----------------+


___________________ ,
____________ _____________ 20__ .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - -- - - - -

[ ]

. - . -49


No. -49


"__"____________ 20___ . No. ____________

+---------------+

+---------------+

_________ ___________ 20__ .
____________________________________________________

__________________
__________________

____________________________
(, )

, _________________


- No. _________
____

[ ]RADAS.RU
:
^
Rambler's Top100